Att rädda liv I afghanistan

Arbete för att sänka barns och mödrars dödstal
juni 20, 2018

Att rädda liv I afghanistan

"Flera timmar efter att hemma ha fött ett friskt barn började min svärdotter blöda ymnigt. Jag kom ihåg vad jag lärt mig under lektionerna hos BLiSS och bad den traditionella barnmorskan att kolla placentan. "Vad?" svarade hon. "Jag har aldrig gjort det förut. Varför skulle vi göra det?" Jag berättade att vid BLiSS-lektionerna lärde vi oss att om en del av placentan fanns kvar i kvinnans kropp skulle hon blöda mycket. Vi kollade och fann att en del blivit kvar. Jag bad snabbt [min son] om pengar och en bil för att ta [svärdottern] till sjukhuset. Läkaren sa att vi gjort det bra som tagit henne till sjukhuset eftersom en bit placenta var kvar i livmodern. På sjukhuset hjälpte läkare henne och hon blev bättre så vi kunde ta med henne hem. Vi är alla tacksamma för lektionerna och är så glada att vi har min svärdotter och mitt barnbarn hos oss." - BLiSS-deltagare.

Sedan 2005 har Operation Mercy tillsammans med Afghanistans hälsoministerium gett tusentals afghaner möjlighet att få ovärderliga praktiska kunskaper om livräddande kunskaper vid födsel genom en serie elevinriktade deltagandelektioner. Särskilt inriktade just på att förbättra situationen för kvinnor under barnafödandeåren är två tredjedelar av dem som utbildas kvinnor. Detta har gett som resultat bättre kunskaper om graviditet och födsel hos denna oftast illitterata grupp. Förutom att rusta kvinnorna för att tala för sina egna behov och behoven hos sina kvinnliga familjemedlemmar utbildar BLiSS även män, de primära beslutsfattarna i hemmet. Med större förståelse för gravida kvinnors och nyfödda barns behov är det större chans att de manliga överhuvudena i hushållet tar välinformerade beslut som gynnar familjemedlemmarnas hälsa.

År 2005 uppskattades barnadödligheten i Afghanistan till 165 per 1000 levande födda (UNICEF). År 2014 beräknades den vara 115 per 1000 levande födda (CIA faktabok). Tack vare BLiSS fortsätter vi att bidra till de föreslagna Möjliga utvecklingsmålen (Postmilenniumutvecklingsmålen) att år 2030 barnadödligheten i Afghanistan ska ha sjunkit till färre än 20 per 1000 födslar och mödradödligheten i Afghanistan ska ha sjunkit från 425 per 100 000 till färre än 40 per 100 000 levande födslar.

För närvarande finns programmet BLiSS i 7 av Afghanistans 34 provinser. Vi skulle vilja ge fler afghaner dessa ovärderliga kunskaper. P.g.a. politiska svårigheter och de ökade säkerhetsproblemen i vissa regioner kunde Operation Mercy och samarbetsorganisationer till BLiSS inte sprida sig till nya provinser under 2015. Dessutom blev svårigheterna med insamling av medel speciellt akuta under 2015 eftersom en stor del av de europeiska medlen leddes om till det ökande antalet flyktingar som kom till Europa.

Som svar på dessa utmaningar arbetar BLiSS understödjare mer strategiskt genom att välja ut områden som behöver hälsoutbildning och genom att välja effektiva kriterier för att utse samhällsmedlemmar. Genom det här tillvägagångssättet kommer BLiSS årligen kunna nå 2360 hushåll från fattiga och illitterata samhällen som behöver hälsoutbildning och påverka dessa hushåll positivt med utbildning för hälsosam graviditet och kunskaper vid födsel. Kan Du hjälpa oss?


Afganistan Projekt


Relaterade Grupphälsa Projekt


Hjälp Till!

GE EN GÅVA

Operation Mercy is a member in good standing with Svensk Insamlingskontroll, (the Swedish Foundation for fundraising control), who ensures quality control of donation management for Swedish based charities.