Arbete för att sänka barns och mödrars dödstal

Att rädda liv I afghanistan
juni 20, 2018
En hjälpande hand I afghanistan
juni 20, 2018

Arbete för att sänka barns och mödrars dödstal

Operation Mercys kurs i livräddande kunskaper vid födelse (Birth Life Saving Skills, BliSS) har gett tusentals afghaner praktiska kunskaper för ändamålet under de senaste åtta åren i tre av landets regioner. Eftersom många afghanska kvinnor föder hemma är den här kunskapen oerhört värdefull och leder till säkrare och mer hygieniska födelsemetoder.

Kursen är ett hälsoutvecklingsprogram för graviditet, födelse och omhändertagande av nyfödda och började 2005. Programmet startades för att sänka barns och mödrars dödstal i Afghanistan vilka hör till de högsta i världen. BliSS handledare ger elevinriktad och elevdeltagande undervisning som hjälp för icke läskunniga deltagare i kommunerna att lära sig att se hälsofaror för mor och barn och att hitta ett gemensamt beslut om passande lösningar och handlande. Deltagarna uppmuntras att dela med sig vidare av sina kunskaper som de fått tillsammans med andra samhällsmedlemmar. De 17 lektionerna i kursen uppmuntrar kvinnorna att berätta om sina traditioner och idéer kring födelse och går noggrant igenom vilka kulturella övertygelser som ligger bakom dem. De fokuserar på vikten av att söka medicinsk hjälp i rätt tid. Genom deltagande inlärning och rollspel diskuteras kulturella övertygelser av vilka en del har negativ och andra en positiv inverkan.

Kursen ges för både män och kvinnor men i skilda klasser.

Mary, en av eleverna, berättade följande historia om hur hon hjälpte en kvinna som var gravid och var svullen och hade ont:

Jag hade rest till Parwan för att vara med på ett bröllop. När jag kom fram upptäckte jag att min svägerskas svärdotter höll på att föda. Hon var svullen och hade svår huvudvärk. Fastän det var hennes tionde graviditet hade hon endast fem barn. Hon hade förlorat fyra barn. Jag sade åt hennes man att skaffa fram en bil och köra henne till sjukhuset. De andra kvinnorna, emellertid, sa att det var hennes tionde graviditet och att hon alltid fött hemma. Det behövdes ingen läkare. Men den gravida kvinnan var så dålig och stod inte ut med smärtan. Jag sa att jag lärt mig under BLiSSkursen att svullnad och huvudvärk var mycket farligt och att vi måste ta henne till läkare.

Vi tog med henne till byns klinik där de sa att hon måste till sjukhus i Kabul. På sjukhuset i Kabul sa läkarna att hon behövde opereras och bad hennes man om tillåtelse och opererade henne därefter. Lyckligtvis mår både mor och barn bra nu och hela hennes familj tackade mig.

Läs mer om BLiSS i Afghanistan i publikationen Tearfund UK, Fotsteg.


Afganistan Projekt


Relaterade Grupphälsa Projekt


Hjälp Till!

GE EN GÅVA

Operation Mercy is a member in good standing with Svensk Insamlingskontroll, (the Swedish Foundation for fundraising control), who ensures quality control of donation management for Swedish based charities.