Afghanistan: hjälp till vinterfilt

En dag med cirkusen
juni 20, 2018
Hunger efter utbildning I afghanistan
juni 20, 2018

Afghanistan: hjälp till vinterfilt

Vintern i Kabul är särskilt hård för flyktingar och mycket fattiga familjer. Det lilla som man kan tjäna ihop på daglönearbete och andra ansträngningar går till att skaffa mat. Att få ihop till en varm filt är mycket svårt. Operation Mercy i Afghanistan beslöt sig för att tillsammans med kvinnornas självhjälpsgrupper i Kabul göra något åt det.

Till att börja med genomfördes en undersökning för att se vilka fattiga familjer man kunde be att framställa en filt. Därefter inbjöds familjerna till självhjälpgruppernas kontor där de fick material och beskrivning för framställning av en filt av god kvalitet. Efter ca tre dagar lämnade familjerna de färdiga filtarna till självhjälpsgrupperna där de fick kvalitén kontrollerad och sedan lagrades de tills det var dags för distribution.

När tiden kom för distribution framhävdes det att endast de fattigaste familjerna skulle få en filt. Enligt regeln att 80% av familjerna måste stå utanför självhjälpsgrupperna (medlemmarna i grupperna hade ju nu andra möjligheter till hjälp just genom sitt medlemskap) registrerade kvinnorna familjer som t.ex. hade en handikappad medlem, en förlorad far eller mor, de vars hus skadats av översvämning eller andra problem och äldre utan familj.

"Aziza (namnet är fingerat) är en flykting från Istalef. När talibanerna anföll Istalef förstördes hennes hem. Hon och hennes familj blev flyktingar i Kabul. Nu hyr de ett rum för familjen som har fem barn. Hon tog ett lån från självhjälpsgruppen och hennes man använde det till en liten vagn från vilken han säljer billiga småsaker för barn. Det ger inte mycket till inkomst. Ett av hennes barn är sjukt och behöver blodtransfusion en gång i månaden. Den behandlingen är mycket dyr för familjen. Därför är en filt till stor hjälp på vintern då de inte har pengar över till uppvärmning." (Från en som arbetar åt Operation Mercy i Afghanistan).

De familjer utanför självhjälpsgrupperna som fick filtar var ännu tacksammare och gladare än de inom grupperna. Många av dem sliter för att hitta tillräckligt med skräp eller annat material för uppvärmning och känner verkligen av vinterkylan.

Huvudanledningen att tillhandahålla filtar i stället för mat är att filtarna går att använda länge medan mat endast kan ätas en gång. Vi hoppas att en del av de här fattiga familjerna i framtiden kommer att starta egna självhjälpsgrupper efter att ha varit i kontakt med de nuvarande grupperna och ha sett hur de kan arbeta tillsammans för att förbättra sina egna liv.


Afghanistan Projekt


Relaterade Grupphälsa Projekt


Hjälp Till!

GE EN GÅVA

Operation Mercy is a member in good standing with Svensk Insamlingskontroll, (the Swedish Foundation for fundraising control), who ensures quality control of donation management for Swedish based charities.