Hunger efter utbildning I afghanistan

Afghanistan: hjälp till vinterfilt
juni 20, 2018
Barns liv förändras
juni 20, 2018

Hunger efter utbildning I afghanistan

Allt fler afghanska barn börjar i skolan. Vid slutet av 2012 uppskattades antalet barn inskrivna i skolan till över åtta miljoner med 14 000 skolor och 190 000 lärare. Nya privata skolor fortsätter att öppnas i Afghanistan och de blomstrar trots ökande avgifter.

20 universitet är formellt registrerade hos Ministeriet för högre utbildning vid sidan av ett ökande antal privata högskolor runtom i landet.

Hungern efter mer utbildning i Afghanistan går nästan att röra vid och så är det också med behovet av att förbättra utbildningsstandarden och resurserna.

Via Rahmat Publications fångar vi afghanska läsare med historier genom att samla, skapa och översätta utmärkt litteratur för alla åldrar. Rahmats böcker inspirerar till fantasi och upprätthåller positiva värderingar. De engagerar läsaren med sakliga och tankeväckande frågor för att uppmuntra reflektion och diskussion. Vi återupplivar positiva drag i den traditionella kulturen i Afghanistan genom att publicera afghanska legender, fabler och folksägner.

Vi presenterar positiva lektioner om livet som individens värdighet och medkänsla, personlig respekt och integritet, kreativitet, lärande och reflektion, respekt för familjen och samma möjligheter för alla i enlighet med afghansk kultur. Vi menar att det bygger ansvarsfullt medborgarskap. Med en sådan hunger efter lärande förser vi det afghanska folket med kvalitetsböcker både på dari och pashto och ibland även på det engelska språket.

Förra året trycktes 30 000 böcker på både pashto och dari inklusive sju nya titlar. Mer än 13 000 av dessa böcker distribuerades 2012, ett antal som översteg alla tidigare års. Våra böcker subventioneras frikostigt för att bli åtkomliga för den lokala befolkningen och ändå betalar afghanerna numera mer för böcker än tidigare, vilket kanske visar på deras höga värde i köparens ögon.


Afghanistan Projekt


Relaterade Grupphälsa Projekt


Hjälp Till!

GE EN GÅVA

Operation Mercy is a member in good standing with Svensk Insamlingskontroll, (the Swedish Foundation for fundraising control), who ensures quality control of donation management for Swedish based charities.