Ge en gåva

Operation Mercy är medlem i Svensk Insamlingskontroll, som är en oberoende granskningsorganisation som årligen granskar och kontrollerar ca 430 organisationer med 90-konto.
Mer information finns på www.insamlingskontroll.se

Sätt att ge

Ge en gåva

$
 
Projekt
Väj betalningssätt
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Faktureringsuppgifter

Donationstotal: $50.00 for 12

Ge via Swish

123 90 20 207
PlusGirot, Sweden 902020-7
Du kan även ge till vårt plusgiro: 902020-7
Stående överföringar (any currency worldwide)
Bank Name: Handelsbanken - Stockholm, Sweden
Branch: Ekersgatan, 701 46 Orebro, Sweden
Swift code: HANDSESS
Clearing no: 6580
IBAN (USD): SE13 6000 0000 0000 4819 0489
IBAN (EUR) SE76 6000 0000 0000 4452 4889
IBAN (SEK) SE41 6000 0000 0002 8551 7848
Currency other than USD or EURO can be transferred to the SEK IBAN (International Bank Account Number) SE41 6000 0000 0002 8551 7848
Donate with GiftAid from the UK via Global Giving
Donate with GiftAid from the UK via Global Giving