Community Based Rehabilitation

Under den första nationella CBR-konferensen som nyligen hölls i Dushanbe, Tadzjikistan, stiger en herre upp på podiet. Jag påminns om hur vi sex år tidigare hade gått igenom något man kan kalla ”en vänskapsbyggande upplevelse” i form av en upphettad diskussion om hur man skall prioritera barn med funktionshinder med hänsyn taget till var de bor. Argumenten hade flugit fram och tillbaka. ”Bor de flesta i städer eller på landsbygden?” ”Behövs det sjukhus, samhällsbaserad service, massage- eller elektrisk behandling, aktiv rehabilitering eller integration?” Jag kan inte minnas hur ofta jag haft liknande diskussioner under de senaste 18 åren i Centralasien. Folk har helt enkelt kört fast i ett föråldrat system.

Därefter, i mars 2010, när vi stod inför en polioepidemi i ett närliggande distrikt, satt denne man och några kollegor på mitt kontor. Han sade: ”Hjälp oss! Vi behöver sätta in resurser ute i byarna där barnen bor, det är för omfattande för en centraliserad satsning. Vi vill pröva det som du alltid pratar om – ’samhällsbaserad rehabilitering’ (CBR).

Vi satte igång med arbetet, och vi arbetade hårt. Samhällsbaserad rehabilitering vann mer och mer mark. Nu sitter jag och håller andan. Min vän tar plats på podiet och börjar berätta om de sista fem åren – hur landet behöver mer CBR och fler aktiva och modernare metoder inom sjukgymnastiken. Jag andas ut. Vilken förändring!

Ännu ligger en lång väg framför oss, men DETTA, detta är vad vi arbetar för – ett förändrat samhälle på alla nivåer, där även investerare på regeringsnivå kan ändra på sina policies och förespråka förändringar i deras egna system. Detta gör vårt långsiktiga och vänskapsbyggande arbete meningsfullt, även när det kräver argumentering.

Andrea Vogt, som är Director för Operation Mercy, Tadzjilistan, har arbetat med barn som har funktionshinder och med handikappsorganisationer i Centralasien i 18 år.

Den första nationella CBR konferensen i Tadzjikistan