Mauretanien

Under perioden 2008-2009 utvecklades projektet som ett svar på behoven hos familjer i de fattigare samhällena i Nouakchott. En studie av utgångsläget i samhället som gjordes 2007 visade att cirka 80 % av kvinnorna i området hade inte gått ut grundskolan, och 56 % var analfabeter. Vidare hade nära 40 % av familjerna i dessa områden barn i skolåldern som inte gick i skola. Projektet tänktes ursprungligen som ett barnomsorgsprojekt för att mödrarna skulle kunna förvärvsarbeta eller delta i läs- och skrivundervisning. Med tanke på att så få ens fullgör grundskolan i dessa samhällen, än färre gymnasiet, blev det snabbt tydligt att mycket mer än barnomsorg behövs.

2010 började vi fokusera på att arbeta en och en med förskolelärarna för att utbilda dem i mer interaktiva undervisningsmetoder där spel, sånger och handarbete används för att helt och hållet fånga barnens uppmärksamhet vid undervisningen. Att stimulera barnens kreativitet och att hjälpa dem att utveckla kärlek till och spänning inför undervisningen är högt prioriterat. De traditionella undervisningsmetoderna i Mauretanien, upprepning och memorering, åstadkommer inte detta på samma sätt. Förskolorna ger också möjlighet att diskutera världsåskådning, värderingar och föräldraskap med de inskrivna barnens föräldrar.

Förutom att betjäna cirka 125 familjer vars barn är inskrivna på förskolorna fungerar projektet indirekt många andra i samhället då förskolans lokaler även används för läs- och skrivundervisning, företagsutbildningar och workshopar om föräldraskap. Operation Mercy’s lokala partner i Mauretanien är samhället Doulos.