Jordanien

Under hösten 2015, när ledningsgruppen för Operation Mercy i Jordans Jordbrukssamarbete för utveckling (Agricultural Cooperation For Development, AC4D) förberedde för skörd som kan ge avkastning i första veckan i december, blev de ständigt påminda om hur allvarlig frågan om livsmedelssäkerhet håller på att bli gällande mat för de mer än 1 million syriska flyktingar som för närvarande lever i Jordan. Tidigt i september så meddelade till exempel FN:s livsmedelsprogram till över 200 000 syriska flyktingar i Jordan att man inte längre kan fortsätta att ge matbistånd till dem.

Alltsedan dess grundande i augusti 2014 har AC4D:s utvecklingslantbruk producerat mer än 12 000 kg avkastning per månad. Tack vare generösa gåvogivare distribueras sedan denna skörd till syriska flyktingfamiljer genom lokala kyrkor och civila organisationer. Under säsongen 2014/15 kunde fem personer få mat för fem dagar för den genomsnittliga kostnaden av $5 US dollar. Med än mer mark som odlas, och med mer erfarenhet hos de som jobbar i projektet, förväntar sig teamet en ytterligare ökning i produktivitet och kostnadseffektivitet de kommande månaderna. De senaste beräkningarna visar att under loppet av vår andra säsong kommer detta försökslantbruk att producera mat till mellan 60-70 000 personer för ungefär $0,20 US dollar per person och måltid.

Teamet började utveckla denna lantbruksgård i augusti 2014 för att den skulle bli en mötesplats och ett provunderlag för jordbrukare i Jordandalen. Målen är att utveckla innovativa sätt att bygga upp lokalsamhällen och förbättra produktiviteten i jordbruket, i ett försök att lindra fattigdomen i ett av de länder i världen som har störst vattenbrist. För att hjälpa jordbrukare att få maximal utkomst från sina mark- och vattentillgångar, prövar och utformar gården jordbruksmetoder som inkluderar naturliga tekniker för markens återhämtning, vattenbesparande metoder, variation av grödor och samplantering. Dessa innovationer har väckt stort intresse hos dussintals jordbrukare i Jordandalen.

“Vårt långsiktiga mål”, säger Brian Howard, projektets ledare, “är att använda det vi lär oss och utvecklar i Jordandalen, och flytta över dessa avancerade och till regionen anpassade tekniker till de områden i Levanten och Tigris-Eufrat-slätten där den viktigaste produktionen av mat sker, alltefter som säkerheten tillåter det. Detta kommer att göra det möjligt för oss att ge matbistånd till tiotusentals flykting- och internflyktingfamiljer över hela regionen, samtidigt som vi förbättrar kapaciteten hos jordbrukare att producera mer mat med bättre kvalitet till lägre priser. Långsiktigt kan endast ett uppbyggande av kapaciteten hos jordbrukare förstärka ett för miljön hållbart hanterande av mark och vatten, reducera priserna och minska avfallet – de viktigaste sakfrågorna för att förbättra livsmedelssäkerheten i området.”

Vi vill tacka våra samarbetspartners vid den australiska ambassaden för att de nyligen gjort ett besök vid gården, och för deras oerhört stora bidrag till hållbar utveckling i Jordandalen.