Community Based Rehabilitation

Stöd för afganska flyktingar med funktionsnedsättningar

Maryams* föräldrar, som är flyktingar från Afghanistan boende i Iran, lever båda med funktionsnedsättningar. Mamman är hörselskadad och pappan förlorade synen som följd av en kronisk sjukdom. Han är oförmögen att arbeta och kan därför inte längre försörja familjen.

När Maryam kom till oss för att få råd berättade hon att hon var ledsen över att ha behövt sluta skolan i förtid. Vår socialarbetare som är ansvarig för rehabilitering gav henne kontakt med Socialtjänsten och rådde henne att söka upp dem. Där skulle hon förklara sin situation och be om ett brev som gav henne tillåtelse att, till ett nedsatt pris, gå i en vuxenskola där möjlighet ges att återintegreras i skolan.

Maryam ringde oss några dagar senare och berättade att hon inte bara hade fått det behövliga brevet, men de hade också registrerat hennes mamma och skulle kalla henne till ett hörselprov och sedan eventuellt ge henne en hörapparat.

Att ge råd och hänvisa människor till olika hjälporgan är en av de saker vi gör i detta projekt som ännu är på försöksstadiet. Att sprida kunskap om vart flyktingarna kan vända sig när de väl fått sina uppehållstillstånd är en viktig bit på vägen till stabilitet och en ljusare framtid.

*Namnet är fingerat.